Lắp giàn phơi thông minh Ba Sao nhà chị Linh phòng 1001 tòa nhà B4 Kim Liên

Chia sẻ

Ngày 12/07/2015, thi công lắp đặt giàn phơi thông minh Ba Sao nhà chị Linh phòng 1001 tòa nhà B4 Kim Liên

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-linh-phong-1001-toa-nha-b4-kim-lien-01

Giàn phơi Ba Sao nhà chị Linh phòng 1001 tòa nhà B4 Kim Liên 01

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-linh-phong-1001-toa-nha-b4-kim-lien-02

Giàn phơi thông minh Ba Sao nhà chị Linh phòng 1001 tòa nhà B4 Kim Liên 02

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-linh-phong-1001-toa-nha-b4-kim-lien-03

Giàn phơi Ba Sao nhà chị Linh phòng 1001 tòa nhà B4 Kim Liên 03

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-linh-phong-1001-toa-nha-b4-kim-lien-04

Giàn phơi thông minh Ba Sao nhà chị Linh phòng 1001 tòa nhà B4 Kim Liên 04

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-linh-phong-1001-toa-nha-b4-kim-lien-05

Giàn phơi Ba Sao nhà chị Linh phòng 1001 tòa nhà B4 Kim Liên 05

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-linh-phong-1001-toa-nha-b4-kim-lien-06

Giàn phơi thông minh Ba Sao nhà chị Linh phòng 1001 tòa nhà B4 Kim Liên 06

lap-gian-phoi-thong-minh-nha-chi-linh-phong-1001-toa-nha-b4-kim-lien-07

Giàn phơi Ba Sao nhà chị Linh phòng 1001 tòa nhà B4 Kim Liên 07

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *