Lắp giàn phơi đồ thông minh nhà chị Thuận P606 tòa HH2 B Ngọc Thụy

Chia sẻ

Ngày 25/03/2015, thi công lắp đặt giàn phơi đồ thông minh nhà chị Thuận P606 tòa HH2 B Ngọc Thụy, Hà Nội

lap-gian-phoi-nha-chi-thuan-p606-toa-hh2-b-ngoc-thuy-01

Lắp giàn phơi đồ thông minh nhà chị Thuận P606 tòa HH2 B Ngọc Thụy 01

lap-gian-phoi-nha-chi-thuan-p606-toa-hh2-b-ngoc-thuy-02

Lắp giàn phơi đồ thông minh nhà chị Thuận P606 tòa HH2 B Ngọc Thụy 02

lap-gian-phoi-nha-chi-thuan-p606-toa-hh2-b-ngoc-thuy-03

Lắp giàn phơi đồ thông minh nhà chị Thuận P606 tòa HH2 B Ngọc Thụy 03

lap-gian-phoi-nha-chi-thuan-p606-toa-hh2-b-ngoc-thuy-04

Lắp giàn phơi đồ thông minh nhà chị Thuận P606 tòa HH2 B Ngọc Thụy 04

lap-gian-phoi-nha-chi-thuan-p606-toa-hh2-b-ngoc-thuy-05

Lắp giàn phơi đồ thông minh nhà chị Thuận P606 tòa HH2 B Ngọc Thụy 05

lap-gian-phoi-nha-chi-thuan-p606-toa-hh2-b-ngoc-thuy-06

Lắp giàn phơi đồ thông minh nhà chị Thuận P606 tòa HH2 B Ngọc Thụy 06

lap-gian-phoi-nha-chi-thuan-p606-toa-hh2-b-ngoc-thuy-07

Lắp giàn phơi đồ thông minh nhà chị Thuận P606 tòa HH2 B Ngọc Thụy 07

lap-gian-phoi-nha-chi-thuan-p606-toa-hh2-b-ngoc-thuy-08

Lắp giàn phơi đồ thông minh nhà chị Thuận P606 tòa HH2 B Ngọc Thụy 08

lap-gian-phoi-nha-chi-thuan-p606-toa-hh2-b-ngoc-thuy-09

Lắp giàn phơi đồ thông minh nhà chị Thuận P606 tòa HH2 B Ngọc Thụy 09

lap-gian-phoi-nha-chi-thuan-p606-toa-hh2-b-ngoc-thuy-10

Lắp giàn phơi đồ thông minh nhà chị Thuận P606 tòa HH2 B Ngọc Thụy 10

lap-gian-phoi-nha-chi-thuan-p606-toa-hh2-b-ngoc-thuy-11

Lắp giàn phơi đồ thông minh nhà chị Thuận P606 tòa HH2 B Ngọc Thụy 11

 
error: