Lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà anh Hoàng phố Trung Kính

Chia sẻ

Ngày 21/12/2016, thi công lắp đặt giàn phơi nhập khẩu Singapore GP950 nhà anh Hoàng phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

 Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Hoàng phố Trung Kính 01

Lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà anh Hoàng phố Trung Kính 01

 Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Hoàng phố Trung Kính 02

Lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà anh Hoàng phố Trung Kính 02

 Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Hoàng phố Trung Kính 03

Lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà anh Hoàng phố Trung Kính 03

 Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Hoàng phố Trung Kính 04

Lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà anh Hoàng phố Trung Kính 04

 Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Hoàng phố Trung Kính 05

Lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà anh Hoàng phố Trung Kính 05

 Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Hoàng phố Trung Kính 06

Lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà anh Hoàng phố Trung Kính 06

 Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Hoàng phố Trung Kính 07

Lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà anh Hoàng phố Trung Kính 07

 Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Hoàng phố Trung Kính 08

Lắp giàn phơi nhập khẩu Singapore nhà anh Hoàng phố Trung Kính 08

 
error: