Hoàn thiện lắp đặt giàn phơi quần áo và lưới an toàn cho nhà anh Thuỷ, P0508, T3, Times City

Theo số liệu thống kê của đơn vị giàn phơi Hà Nội thì cho đến thời điểm hiện tại đơn vị đã lắp đặt hoàn thiện hàng nghìn các bộ sản phẩm giàn phơi quần áo cho các hộ gia … Continued